Obchodní podmínky1) Základní ustanovení

Za provozování maloobchodu na adrese www.ecopress.cz odpovídá:

STEELTEC CZ, s. r. o.
Průmyslová 700
739 65 Třinec
IČ: 19010567

email: ecopress@steeltec.cz
tel: 558 537 352

Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Předmětem uzavírané kupní smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem je závazek dodavatele dodat spotřebiteli objednané zboží a závazek spotřebitele objednané zboží převzít a zaplatit dodavateli dohodnutým způsobem dohodnutou cenu.

V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného ve výši 150 Kč, jakožto úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).


2) Objednávání

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného objednávkového formuláře, telefonu, emailu či písemně na naší adrese.

Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky.

Stornování objednávky je možné nejpozději do 3 hodin od okamžiku vytvoření objednávky. Storno je možné provést telefonicky nebo e-mailem, při stornování objednávky stačí uvést Vaše jméno, číslo objednávky a emailovou adresu (v případě stornování telefonicky).


3) Platební podmínky

Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:

číslo účtu: 12208781/0100
banka: Komerční banka, a.s.
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky.


4) Poštovné a balné v ČR

Zboží bude na Vaši adresu zasláno PPL. K celkové sumě za zboží Vám bude účtováno pouze poštovné. Balné je zdarma.

Cena poštovného je 75,- Kč. Kupující zboží uhradí při přebírání zboží od poštovní služby dobírkou. Cena dobírky je 35,- Kč.


5) Záruky - reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky. Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. U obchodních balíků je potřeba zkontrolovat stav zboží přímo na České poště (popřípadě před doručovatelem České pošty). V opačném případě nemusí být reklamace Českou poštou uznána.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.


6) Informace poskytované spotřebiteli na základě zákona

40/1964 Sb. (Občanského zákoníku)
Dle § 53:

ad a) STEELTEC CZ, s. r. o., Průmyslová 700, 739 65 Třinec, IČ: 19010567

ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.

ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách a také na hlavní stránce v „nákupním košíku“.

ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části "Nákupní košík," kde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách.

ad g) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.

ad h) Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku.


7) Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám.

Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.

Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek, jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek.